Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2019 z dne 9. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (Uradni list Evropske unije L 415 z dne 10. decembra 2020)