Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 175/2002 af 6. december 2002 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen