Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EØF-Traktaten — Tilfælde mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse