Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — EU's samhørighedspolitiks rolle med hensyn til intelligente og innovative forandringer i regionerne på baggrund af coronaviruskrisen