EMP Ühiskomitee otsus nr 112/98, 27. november 1998, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)