De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 296, 21. oktober 1987