Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladsydelser (meddelt under nummer K(2009) 5618) (EØS-relevant tekst) (2009/564/EF)