Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare) EØS-relevant tekst