Kohtuasi T-677/18: Üldkohtu 28. mai 2020. aasta otsus – Galletas Gullón versus EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi gullón TWINS COOKIE SANDWICH taotlus – Euroopa Liidu varasem kujutismärk OREO – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)