IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Vijeća o izjavi kojom države članice u interesu Europske unije prihvaćaju pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE)) Odbor za pravna pitanja Izvjestiteljica: Heidi Hautala