asia T-583/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.6.2019 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst v. EUIPO — IOS Finance EFC (IOS FINANCE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin IOS FINANCE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen kuviomerkki EOS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))