/* */

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 1995 (COM(94)0138 - C4-0043/94 - 94/ 0118(CNS)) (Raadplegingsprocedure)