Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/193 z dne 12. februarja 2020 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. decembra 2019 do 30. marca 2020 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Besedilo velja za EGP)