Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/193 tat-12 ta’ Frar 2020 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar b’dati ta’ referenza mill-31 ta’ Diċembru 2019 sat-30 ta’ Marzu 2020 skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)