Komisijas Īstenošanas Regula 3(ES) 2020/193 (2020. gada 12. februāris), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2019. gada 31. decembra līdz 2020. gada 30. martam (Dokuments attiecas uz EEZ)