Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3173/73 af 22. november 1973 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1203/73 af 4.maj 1973 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter, der finder anvendelse på opkøbspriserne for frugt og grønsager