Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam)#Tredje Del: Fællesskabets Politikker#Afsnit III: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital#Kapitel 1: Arbejdskraften#Artikel 41#Artikel 50 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 50 - EØF Traktaten