Kollegiets afgørelse 2020-04 af 15. juli 2020 om interne regler for begrænsninger af visse af registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de aktiviteter, der udføres af Eurojust