Zadeva C-197/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wien – Avstrija) – postopek, ki so ga začeli Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Predhodno odločanje – Okolje – Direktiva 91/676/EGS – Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov – Cilj zmanjšanja onesnaževanja – Vode, prizadete zaradi onesnaževanja – Delež nitratov največ 50 mg/l – Delovni progami, ki jih sprejmejo države članice – Pravice posameznikov do spremembe takega programa – Procesno upravičenje pred nacionalnimi organi in sodišči)