Kawża C-197/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Ottubru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Wien – l-Awstrija) – proċedura mibdija minn Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Direttiva 91/676/KEE – Protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli – Għan li jitnaqqas it-tniġġis – Ilmijiet affettwati mit-tniġġis – Livell massimu ta’ nitrati ta’ 50mg/l – Programmi ta’ azzjoni adottati mill-Istati Membri – Drittijiet tal-individwi għal tibdil ta’ tali programm – Locus standi quddiem l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali)