Lieta C-197/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 3. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko aizsāka Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 91/676/EEK – Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti – Mērķis samazināt piesārņojumu – Ūdeņi, ko ietekmē piesārņojums – Maksimālais nitrātu līmenis 50 mg/l – Dalībvalstu pieņemtās rīcības programmas – Indivīdu tiesības grozīt šādu programmu – Locus standi valstu tiesās)