C-197/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 91/676/EGK irányelv – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme – A szennyezés csökkentésére irányuló cél – A szennyezés által érintett vizek – 50 mg/l maximális nitráttartalom – A tagállamok által elfogadott cselekvési programok – Magánszemélyek ilyen program módosítására vonatkozó joga – A nemzeti hatóságok és bíróságok előtti eljárás indítására vonatkozó jog)