Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2039 af 9. december 2020 om dispensationer til visse medlemsstater fra anvendelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2240 og (EU) 2019/2241 (meddelt under nummer C(2020) 8602) (Kun den danske, den kroatiske, den nederlandske og den polske udgave er autentiske)