Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z napravami na plinsko gorivo (90/396/EGS) (Besedilo velja za EGP)