Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen (Voor de EER relevante tekst)