Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 90/396/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (EØS-relevant tekst)