Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 23. januar 2018 om udkastet til afgørelse i sag AT.40220 (2) — Qualcomm (eksklusivitetsbetalinger) — Referent: Østrig