Yhdistetyt asiat C-66/16 P–C-69/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.12.2017 – Valittajina Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña ja Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), sekä Cellnex Telecom SA, aiemmin Abertis Telecom SA ja Retevisión I SA (C-69/16 P) sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja SES Astra SA (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla — Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille — Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Määritelmä — Jäsenvaltioiden harkintavalta)