Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/714 оd 28. svibnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/466 u pogledu uporabe elektroničke dokumentacije za provođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti te razdoblja primjene privremenih mjera (Tekst značajan za EGP)