Skriftlig forespørgsel E-7529/10 Georgios Papastamkos (PPE) til Kommissionen. Advokatsalærer