92/44/EØF: Rådets afgørelse af 19. december 1991 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik