Referencenumre for anmeldelsen af udførsel af visse farlige kemikalier (Tekst af betydning for EØS)