Sag C-809/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Gera (Tyskland) den 4. november 2019 – ER mod Volkswagen AG