Sag T-870/16: Rettens kendelse af 27. februar 2019 — Miserini Johansson mod EIB (Personalesag — ansatte ved EIB — langstrakt eller gentagen fravær på grund af ikke-erhvervsbetinget sygdom eller ulykke — nedsat løn efter tolv måneders fravær — artikel 33 i EIB’s personalevedtægt — procedure til anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom)