FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET En strategisk tilgang til resiliens i forbindelse med EU's indsats udadtil$