Sag T-203/11: Rettens kendelse af 18. juni 2012 — Transports Schiocchet — Excursions mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — det internationale marked for buskørsel mellem medlemsstaterne — forordning (EØF) nr. 684/92 — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — foreligger ikke — sagen åbenbart ugrundet)