Oplysninger fra Kommissionen om meddelelsen indsendt af Polen om tilfælde af manglende gensidighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 2021/C 103/04