Cauza T-424/09: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/OAPI — Sportfive (QUALIFIER) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale QUALIFIER — Marca comunitară verbală anterioară Qualifiers 2006 — Refuzul înregistrării — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]