Verordening (EU) nr. 613/2013 van de Commissie van 25 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1451/2007 wat betreft aanvullende werkzame stoffen van biociden die in het kader van het beoordelingsprogramma moeten worden onderzocht