/* */

Komission asetus (EU) N:o 613/2013, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013 , asetuksen (EY) N:o 1451/2007 muuttamisesta tarkastusohjelmassa arvioitavaksi lisättävien biosidituotteiden tehoaineiden osalta