Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la serviciile financiare: absența progreselor în cadrul Consiliului și întârzieri în cadrul Comisiei privind adoptarea anumitor propuneri (2013/2658(RSP))