Kommissionens beslut (EU) 2019/1127 av den 4 oktober 2018 om det statliga stöd SA.45359 – 2017/C (f.d. 2016/N) som Slovakien planerar att genomföra till förmån för Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. [delgivet med nr C(2018) 6545] (Text av betydelse för EES.)