Cilvēku ar invaliditāti mobilitāte un integrācija Eiropas Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūcija par personu ar invaliditāti integrāciju un mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020) (2010/2272(INI))