Neįgaliųjų judumas ir įtrauktis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios (2010/2272(INI))