Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 15/06