Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 15/06