Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 15/06