Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 15/06