Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 15/06