Bylą nagrinėjančio pareigūno galutinė ataskaita byloje COMP/38.432 — Profesinės paskirties vaizdo juosta (remiantis 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo 2001/462/EB, EAPB dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 ir 16 straipsniais, OL L 162, 2001 6 19, p. 21 )